Generalforsamling d. 9. maj 2016 kl. 16.30

Vi afholder generalforsamling i Lisbjerg Fritidsliv mandag d. 9. maj kl. 16.30 på torvet på skolen.

Sæt kryds i kalenderen og mød op og præg lokalområdet!

Har du forslag til nye aktiviteter eller andre gode idéer så husk at sende dem til lisbjergfritidsliv@gmail.com senest d. 18. april.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
5. Indkomne forslag
a. Forslag skal sendes til lisbjergfritidsliv@gmail.com senest 18.april.
6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt

Vi ses!

lisbjergskolen-facade