Generalforsamling 2019

Kom og vær med til generalforsamling i Lisbjerg Fritidsliv onsdag d. 8. maj, 2019 kl. 17.00 – på Torvet på Skolen og få indflydelse på aktiviteterne i dit lokalområde.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
 4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
 5. Indkomne forslag
  1. Forslag skal sendes til lisbjergfritidsliv@gmail.com senest 1. maj.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse.
  1. Bestyrelsen består af
  2. Charlotte Cramer (villig til genvalg)
  3. Kaspar Rosengreen Nielsen (villig til genvalg)
  4. Peter Just Rasmussen (ikke villig til genvalg)
  5. Anne Raahauge (går ud grundet flytning)
  6. Mie Glud Pedersen
  7. Birte Laursen (går helst ud grundet flytning)
  8. Suppleanter:
   1. Winnie Kilde (villig til genvalg)
   2. Ellen Secher (villig til genvalg)
   3. Mette Falche (ikke villig til genvalg)
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 2. Eventuelt

Sæt kryds i kalenderen og mød op og præg lokalområdet.

Vel mødt!