Indkaldelse til generalforsamling i Lisbjerg Fritidsliv

TORSDAG d. 23/2 kl. 17.00-19.00 – Sæt kryds i kalenderen!

Kære alle medlemmer i Lisbjerg Fritidsliv,

Synes DU, at det er vigtigt med en lokal idræts- og fritidsforening i dit nærområde, er du glad for de tilbud som vi allerede tilbyder og kunne du tænke dig og være med til og forme fremtidens Lisbjerg Fritidsliv. Vil du gerne vide mere om foreningens arbejde og tilbud, så deltag i generalforsamlingen Torsdag d. 23/2 kl. 17.00-19.00 i Lisbjerg Beboerhus (Randersvej 384)Under mødet vil der blive serveret lidt til både mave og gane. 

Tilkendegiv meget gerne din deltagelse på Facebook i begivenheden som du finder her: https://facebook.com/events/s/generalforsamling-i-lisbjerg-f/851658242600918/

Nedenfor finder du dagsordenen for generalforsamlingen.

Dagsorden – Generalforsamling i Lisbjerg Fritidsliv Torsdag d. 23/2 – 2023 kl. 17.00-19.00 i Lisbjerg Beboerhus

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
 4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
 5. Indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til info@lisbjergfritidsliv.dk senest den 9. februar 2023.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse
 7. Bestyrelsens medlemmer:
  • Winnie Houkjær Kilde (formand, på valg)
  • Kaspar Rosengreen Nielsen (næstformand, ønsker ikke genvalg)
  • Birte Kristensen (kasserer, på valg)
  • Kasper Lind Laursen
  • Mette Falch – ønsker ikke genvalg
  • Lene Nyhus Andreasen
 8. Bestyrelsens suppleant(er): 
  • Jacob Paahlman
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Vi håber at mange vil deltage. Alle er velkommen.
De bedste hilsner
Bestyrelsen, Lisbjerg Fritidsliv