Generalforsamling i Lisbjerg Fritidsliv

Indkaldelse til generalforsamling i Lisbjerg Fritidsliv 2024 torsdag d. 29/2 kl. 17.00-19.00

Synes DU, at det er vigtigt med en lokal idræts- og fritidsforening i dit nærområde, er du glad for de tilbud som vi allerede tilbyder og kunne du tænke dig og være med til at forme fremtidens Lisbjerg Fritidsliv.

Vi har brug for nye medlemmer i bestyrelsen og du behøver hverken være tidligere dansk mester i badminton eller administrativ medarbejder for at være med. Du skal bare have lyst til at tage del i en lokal forening som ønsker at skabe lokale fællesskaber. 

Vil du gerne vide mere om foreningens arbejde og tilbud, så deltag i generalforsamlingen Torsdag d. 29/2 kl. 17.00-19.00 i Lisbjerg Beboerhus (Randersvej 384). Under mødet vil der blive serveret lidt til både mave og gane. 

Vi har denne gang inviteret Sport & Fritid fra Aarhus Komme til at komme og holde et lille oplæg om de spændende fremtidsplaner for idrætsfaciliteter Aarhus Kommune har for Lisbjerg, ifb med byudviklingen over de næste år. 

Tilmelding er nødvendigt af hensyn til mad og antal stole vi skal finde frem. Tilmeld dig via dette link: https://flexbillet.dk/lisbjerg-fritidsliv/membersignup?team=znojq10y64

Vi håber at rigtig mange nye som gamle Lisbjerg-borgere har lyst til at deltage. 

Nedenfor finder du dagsordenen for generalforsamlingen.

Dagsorden – Generalforsamling i Lisbjerg Fritidsliv Torsdag d. 29/2 – 2024 kl. 17.00-19.00 i Lisbjerg Beboerhus

 1. Oplæg Sport & Fritid, Aarhus Kommune
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af foreningens regnskab
 5. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
 6. Indkomne forslag
  1. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til info@lisbjergfritidsliv.dk senest den 15. februar 2024.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse
 8. Bestyrelsens medlemmer:
  1. Winnie Houkjær Kilde (formand)
  2. Birte Kristensen (kasserer)
  3. Kasper Lind Laursen – På valg
  4. Lene Nyhus Andreasen – På valg
  5. Jacob Påhlman
 9. Suppleant:
  1. Susanne Rask Andersen 
  2. Mette Falch Bache (ønsker ikke genvalg) 
  3. Martin Foldager Hindsholm (ønsker ikke genvalg)
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Vi håber at mange vil deltage. Alle er velkommen.

De bedste hilsner

Bestyrelsen, Lisbjerg Fritidsliv

Vi håber at mange vil deltage. Alle er velkommen.
De bedste hilsner
Bestyrelsen, Lisbjerg Fritidsliv